Gano Excel Poland – Start-up Program

 


          Pakiet Start-Up i Start-Up Program tworzą razem idealny wybór dla tych, którzy chcą szybko zwiększyć zyski dzięki budowaniu struktury i osiągnąć sukces u boku Gano Excel.

 

      Aby wziąć udział w programie Start-up, wszyscy chętni powinni zarejestrować się kupując jednocześnie tzw. Pakiet Start-Up, który można JEDNORAZOWO nabyć podczas rejestracji. Pakiet Start-Up nie może być zakupiony przez osoby, które były już zarejestrowane przed uruchomieniem programu, czyli przed 20.07.2015. Są one jednak uprawnione do uczestnictwa w programie do rejestracji nowych osób z wykorzystaniem tego Pakietu.

 

 
 
 

Pakiet Start-Up nie zawiera punktów CV (wartość prowizyjna), jednakże ma punkty PV (wartość punktowa produktu)..
– Około jednej trzeciej wartości finansowej pakietu zostanie rozdysponowana, jako dodatkowy bonus, dla 5-ciu generacji należących do uczestnika sieci , który rejestruje nowe osoby przy użyciu Pakietu Start-up.

 
 
 
 
 

Jakie produkty zawiera Pakiet Start-up?

 

       Aby otrzymać dodatkowy bonus generowany poprzez rejestrację nowych uczestników sieci przy użyciu programu i Pakietu Start-up, uczestnicy sieci Gano Excel muszą spełnić następujące warunki:
– osoby uczestniczące w programie, a rejestrowane po dniu wprowadzenia programu (20.07.2015) muszą zakupić Pakiet Start-up podczas rejestracji;
– sponsorzy-uczestnicy sieci muszą wygenerować w miesiącu dokonania rejestracji co najmniej 60 PPV (wartość punktów osobistych) i 180 PGPV (wartość punktów generowanych razem z całą strukturą);
– jeśli uczestnik sieci (sponsor) zarejestruje nowego członka używając Pakietu Start-Up i nie osiągnie 60 PPV i 180 PGPV w miesiącu rejestracji, w tym wypadku nie otrzyma dodatkowego bonusu z tytułu programu Start–Up, a generacje będą się kompresować.
Przykład:

W sytuacji opisanej powyżej osoba A zarejestrowała osobę B przy użyciu Pakietu Start-Up, ale nie dokonała zakupu za 60 PPV i 180 PGPV. W tym wypadku osoba A nie otrzyma dodatkowego bonusu, a osoba U otrzyma 60 PLN (5%), natomiast osoba B pojawi się w pierwszej generacji.

– Uczestnicy sieci otrzymają dodatkowy bonus na podstawie rejestracji dokonanych w ich strukturach przez innych uczestników sieci, którzy są na równej bądź niższej pozycji niż ich pozycja.
Przykład:

W sytuacji opisanej powyżej, zarówno osoba A (Rubinowy Dyrektor), jak i osoba B (Dyrektor) zarejestrowali nowych uczestników sieci przy użyciu Pakietu Start-up. Uczestnik sieci U otrzyma dodatkowy bonus wygenerowany poprzez rejestrację nowego uczestnika należącą do osoby B, ponieważ B jest na tej samej pozycji co osoba U. Uczestnik sieci U nie otrzyma dodatkowego bonusu z rejestracji należących do A, ponieważ A ma wyższą pozycję niż U.

 

 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami poprzez pocztę email: office.cz@ganoexcel.com.